Преглед на историята на „Разни - Из Уикипедия“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, посредством превключвателите срещу тях, и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 20:08, 26 януари 2022Григор Гачев беседа приноси 782 байта +782 Нова страница: „=== Тук са събрани глупости, откривани като нечии „приноси“ към Уикипедия === {{Бисер|...реката протича през неясно очертана долина с много полегати склонове (5°), залесени с гъсти дъбови храсти}} {{Бисер|Видовете с много малък ареал се наричат ендемити, а тез...“