Разни - Из Уикипедия

От Бисери на глупостта
Направо към навигацията Направо към търсенето

Тук са събрани глупости, откривани като нечии „приноси“ към Уикипедия

...реката протича през неясно очертана долина с много полегати склонове (5°), залесени с гъсти дъбови храсти


Видовете с много малък ареал се наричат ендемити, а тези с обширен, често обхващащ почти цялата Земя — космополити. На други планети ареалите са много по големи. Например кратерите на луната. Само,че там не живеят дивашки племена.