Преглед на историята на „Ученически - Математика“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, посредством превключвателите срещу тях, и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 02:32, 6 декември 2021Григор Гачев беседа приноси 970 байта +970 Нова страница: „{{Бисер|Паралелни прави са са две прави, които като релсите завиват едновременно.}} {{Бисер|Окръжността е кръгла линия, без ъгли и затворена, за да не се вижда от къде започва.}} {{Бисер|Осмоъгълникът е вид квадрат, който има осем страни.}} {{Бисер|На никой не м...“