Преглед на историята на „Ученически - Космография“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, посредством превключвателите срещу тях, и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 01:13, 6 декември 2021Григор Гачев беседа приноси 469 байта +469 Нова страница: „{{Бисер|Луната е обитаема, защото там свети.}} {{Бисер|Съставът на Слънцето е познат благодарение на пробите, които са вземали от него учените.}} {{Бисер|Галилей е успял да завърти Земята, но църквата го подложила на мъчения, защото искала да го накара да я сп...“