Преглед на историята на „Учение - Преподавателски - Математика“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, посредством превключвателите срещу тях, и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 18:14, 22 януари 2022Григор Гачев беседа приноси 639 байта +639 Нова страница: „{{Бисер|Стойността на тази константа не е константа...}} {{Бисер|Тази новата формула тука, изобщо не е нова формула, а е оная старата формула...}} {{Бисер|Ученици, сега ще ви начертая един паралелепипед, но няма да го начертая изправен, защото в противен случай...“