Преглед на историята на „Учение - Кандидатстудентски“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, посредством превключвателите срещу тях, и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 18:08, 22 януари 2022Григор Гачев беседа приноси 1272 байта +1272 Нова страница: „<center>Тази част май е естественото продължение на ученическите бисери.</center> <center>Май обаче не съм й обръщал достатъчно внимание, и е доста мъничка.</center> {{Бисер|Ботев е колът, на който се вее знамето на българската революция.}} {{Бисер|Ботев слязъл от Балкан...“