Преглед на историята на „Професионални - Съдебни“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, посредством превключвателите срещу тях, и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 21:32, 22 януари 2022Григор Гачев беседа приноси 4566 байта +4566 Нова страница: „{{Бисер|Моля след смъртта си да бъда аутопсиран, тъй като извънредно много държа да зная причината за моята смърт.|от Живчето}} {{Бисер|Доставените яйца са така дребни, че човек би казал, че са детски.|обвинител}} {{Бисер|Председателят на текезесето вършеше...“