Преглед на историята на „Професионални - Компютърджийски“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, посредством превключвателите срещу тях, и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 21:38, 22 януари 2022Григор Гачев беседа приноси 5267 байта +5267 Нова страница: „<center>Интернет е свят на компютри, и в него има и по-големи (а и по-весели) колекции от тази тук.</center> <center>Въпреки това обаче, и малко принос също е принос...</center> {{Бисер|ПРОЦЕСОР интел 386/СХ-25<br /> ЧЕСТОТА НА ТАКТА 25 мхц, 0 уайт стейтс<br /> ЗАПАМЕТЯВАНЕ 2 МВ<br /> МЕС...“