Преглед на историята на „Професионални - Военни“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, посредством превключвателите срещу тях, и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 21:17, 22 януари 2022Григор Гачев беседа приноси 20 496 байта +20 496 Нова страница: „<center>Както знаем, българската армия е елитът на българския народ.</center> <center>Чудно ли е, че този раздел е елитът на колекцията?</center> {{Бисер|Далеч съм от мисълта си.|А това вероятно е самородното мото на раздела.}} {{Бисер|Противогазът се поставя на лицевите ч...“